Wat is warehousing?

Warehousing is een term die afkomstig is uit de logistieke sector. Warehousing is feitelijk de Engelse benaming voor wat wij in het Nederlands magazijnbeheer zouden noemen. Het gaat hierbij dus om het opslaan en beheren van goederen die in een latere fase worden gedistribueerd of verkocht. Een warehouse wordt nogal eens verward met een distributiecentrum. Echter is die laatste veel meer dan alleen een opslagruime. Een warehouse is speciaal ontworpen voor de opslag van producten op korte en langere termijn.

Wie maakt er gebruik van warehousing?

Warehousing is iets waarvan vandaag de dag steeds vaker gebruik wordt gemaakt. Niet alleen door fabrikanten, maar ook door groothandels, transportbedrijven, importeurs, exporteurs en nog meer sectoren. De meest uiteenlopende producten zijn geschikt voor warehousing: van ruwe grondstoffen en verpakkingsmaterialen tot consumentenproducten. Soms beschikt een bedrijf over zijn eigen warehouse, maar magazijnen of delen daarvan kunnen ook gehuurd worden van een externe partij. Het grote voordeel van warehousing is dat men zijn voorraden niet in eigen beheer hoeft te houden. Dat scheelt enorm veel ruimte en mede daardoor ook kosten.

De voordelen van warehousing

Zoals genoemd is het niet hoeven beschikken over een eigen magazijn een groot voordeel van warehousing. Maar dat is niet het enige. Omdat een klant niet in locatie en personeel hoeft te investeren, maar alles uit handen geeft, levert dit én een stukje gemak én een kostenbesparing op. Je producten worden niet slechts opgeslagen, maar ook verzendklaar gemaakt. Bovendien kun je je als ondernemer daardoor focussen op de core business van je bedrijf: datgeen waar het voor jou echt om draait. Wie gebruikmaakt van warehousing, laat zich dus voor een groot deel ontzorgen.

Hoe wordt er in een warehouse gewerkt?

In een warehouse worden ladingen voortdurend geladen en gelost. Alle producten worden veilig op grote stellingen opgeslagen, waardoor men er ook weer makkelijk bij kan. Het transport van de goederen vindt op een professionele manier plaats met behulp van kranen, transportbanden, vorkheftrucks en meer. De software die bij warehousing wordt gebruikt, geeft inzicht in welke producten waar, wanneer en in welke hoeveelheid zijn opgeslagen. Alle magazijnen beschikken tot slot over betrouwbare beveiligingssystemen.