7 waardevolle tips voor succesvol tenderen

02 juli 2021, BY NABUURS

Veel logistieke tenders in FMCG zijn over de houdbaarheidsdatum

Logistiek dienstverleners zijn steeds meer het verlengstuk van een organisatie. Vergaande integratie zorgt voor wederzijdse afhankelijkheid. De juiste partner zoeken, vinden en behouden is dus voor veel FMCG-bedrijven van levensbelang. Toch gaat het tenderen niet altijd goed.

7 waardevolle tips voor succesvol tenderen

Wat gaat er mis?

Om te beginnen is het proces vaak niet scherp. Ook is de uitvraag nogal eens te uitgebreid, of juist te mager. Om dit soort valkuilen te voorkomen hebben we de belangrijkste tips voor een goede tender samengesteld. Vanuit onze eigen ervaring en met hulp van onafhankelijke inkoopspecialisten.

Begin bij jezelf

Alvast een tipje van de sluier! Een goede tender begint bij een haarscherpe afbakening van de vraag. Hoe is het logistieke proces nu georganiseerd? Is het logisch, kan het slimmer? Spelen alle betrokkenen en afdelingen als een orkest samen? Kijk ook goed naar de huidige kostenstructuur; maak een spendanalyse. Wat staat er op de factuur? Hoe zijn die kosten te herleiden? Stel uzelf ook hier de vraag: is het logisch, kan het slimmer?

Niet te veel en niet te weinig

Vervolgens is het is de kunst om de uitvraag beknopt te houden, maar toch compleet te zijn. Hier zijn veel do’s en don’ts van toepassing. Voorbeeld: check of leveranciers volledig voldoen aan huidige wet- en regelgeving, maar ook aan die van de (nabije) toekomst. En hoe zit het met duurzaamheid? Of, hoe is de verbetercultuur geborgd? Zo voorkomt u letterlijk en figuurlijk dat u stil komt te staan. Ander voorbeeld: high tech oplossingen en innovaties kunnen aantrekkelijk zijn, maar heeft u ze ook echt nodig? Zo niet, laat ze achterwege.

Match made in seven

Het volledige overzicht van de tendertips is te lezen in de checklist ‘Succesvol tenderen: 7 Tender Tips voor FMCG logistiek’, dat u kunt downloaden op fmcglogistiek.nl. Met deze waardevolle tips zullen uw tenders efficiënter verlopen, maar belangrijk nog, ze zullen leiden tot de beste samenwerking. Wij wensen u dan ook een ‘match made in seven’!

Liever direct contact?

Neem contact op met Nabuurs via Luuc Homburg, Verkoop en Marketing Specialist.

Mail via l.homburg@nabuurs.nl of bel naar +31 6 15 88 06 77.